Tag Archives: Artist

Nittende december

19 Dec

Magisk sted med husspøgelse

Jeg har nu igen været et sted, hvor spøgelset er mig virkelig venlig stemt. Det er ikke fordi, jeg ikke har fået fred til at arbejde. Det har jeg i høj grad fået lov til. Og jeg har fået skrevet meget mere end resten af året – næsten, fraregnet sidste gang jeg var her. Ovenikøbet har jeg fået læst én bog per dag i gennemsnit. De fleste af bøger er fra Kapellets bibliotek på Hald Hovedgaard.

2016-12-19-19-49-47

Hvordan kan det egentlig lade sig gør? – og endnu værre, hvad går min tid med derhjemme i privaten til daglig? Langt mere interessant: Hvor kommer magien fra på Hald Hovedgaard? – Er det Peter og hunden, der får mig at falde til ro og synke ind i kunstnerisk speed produktionsmode? Eller er det hun-spøgelset, som fodrer mig med guldstøv om natten?

I der også har været her kan måske hjælpe mig med at opklare mysteriet. Men det er måske et af den slags spørgsmål, der bedst efterlades ubesvaret.

 

 

 

Advertisements

Weekly Poetry – uge 33

19 Aug

33:

Hvad er egentlig en tekst?
Det har sandsynligvis ikke interesse for særlig mange
men jeg skriver kun for dem der interesserer sig for det særlige
det som jeg skriver om
alle andre kan læse mellem linjerne.

Meget ofte møder jeg et menneske
som stiller mig umulige spørgsmål
de kan finde på at spørge: hvorfor skriver du ikke en roman?
men romaner kan man altid skrive
og det gør da også næsten hvem som helst.

Der var engang hvor de sagde at alt er tekst
men verden kan jo ikke være på et ark papir
det er måske derfor at vi helt har glemt hvad papir er for noget
teksten er også forsvundet
tilbage har vi kun direkte tale
selvom det ligner en tekst
så er det bare sludder og sladder.

 

 

 

Weekly Poetry – uge 15

15 Apr

15:

If you ever have had sex with an artist
you might have caught yourself thinking
does he really love me?
does she at all like me?
or am I just another commodity of inspiration.

Hvis du nogen sinde har kneppet med en kunstner
har du måske taget dig selv i at tænke
elsker han mig rigtigt?
kan hun overhovedet lide mig?
eller er jeg blot endnu et objekt for inspiration

It is very obvious
you can see it without doubt
all the paintings are of you
but when the exhibition opens
your problem arises
the audience will buy you
as any other hooker on the block.

Det er helt tydeligt
du kan se det uden at være i tvivl
alle kunstværkerne er dig
men når udstillingen åbner
får du et problem
publikum vil købe dig
som var du en simpel luder på gaden.

Even worse
imagine if nobody want to buy you
then one day
the artist will forget everything
paint you over
because you have become only a canvas
on top of you will be a new inspiration.

Men endnu værre
forestil dig at du ikke bliver købt
da vil kunstneren en dag have glemt alt
og beslutter sig at male henover dig
som var du et hvilken som helst andet lærred
over på dig vil der være ny inspiration.

 

 

Weekly Poetry – uge 14

8 Apr

14:

Når du ligger og sover
mærker du måske nogle penselstrøg
over ansigtet
det er maleren der arbejder
i ly af mørket.

When you are asleep
maybe you feel strokes of paint brush
on your forehead
it is the artist working
in the shadow of darkness.

Udstillingsplakat for Adholla Rogers udstilling i Underwood Ink den 8. april 2016

Udstillingsplakat for Adholla Rogers udstilling i Underwood Ink den 8. april 2016

 

Hvis du springer op af sengen
kaster dig frådende over staklen
og suger de sidste dråber af blod fra hans hals
kan du roligt lægge dig til at dø.

If you in a moment of pure insanity
throw yourself around his neck
and drain the last drops of life from his throat
then you can peacefully lay down and die.

Når du endelig vågner op
vil du ingenting se på væggen
ikke engang dit eget spejlbillede
kun kunstnerens lemlæstede krop
mellem det snavsede tøj på gulvet
du kan nu kun lægge dig ned
ved siden af mange andre forspildte liv.

When you finally wake up
you will see nothing on the wall
not even your own reflection in a mirror
only the tortured and dissolved body of the artist
between your dirty clothes on the floor
then you can only lay down
next to many other wasted lives.

Du kan også lade som om du sover
og overlade ham til sit arbejde
klistret ind i den fede olie
har du nok svært ved at trække vejret
men ind imellem mærker du en kildren under fødderne
det er en meget tidlig sketch
et forvarsel om din fremtidige eksistens
den morgen vil du vågne
og fortsat drømme om steder i evigheden
omgivet af farver som slet ikke er farver
men se, nu er du blevet en nyt menneske.

You can also pretend to be asleep
and leave him to do his job
pasted into sticky oil
you may have difficulties breathing
but in between you feel a slight tingling under your feet
it is an early sketch
a prediction of your future existence
this morning you will awake
and continue dreaming of places in eternity
surrounded by colours that are more than colour
but see, now you have become a new human being.

 

 

Weekly Poetry – uge 13

1 Apr

13:

An artist is an elusive creature
you will never know exactly where to look
but a piece of art is always here.

You might think that the artwork is original
but try to take a closer look
if you look very carefully
and go through endless layers of paint
it will be like a mirror.

In the artistic version of bathroom encounters
under the last traces of paint brush
behind curtains
a darkness reveals
the inner truth of an artist.

Painting by Adholla Rogers

Painting by Adholla Rogers

You will see into two open eyes
and they will be no different from your own eyes
in the mirror
of an unknown hotel room
and you remember
how an artist took your identity
and transformed it into art.

The artist is a criminal
a simple thief
who stole your inner secrets
when you meet him again
you will have no other choice
than buy what was once stolen from you

 

 

My hair

20 May

I have decided that it is very selfish to keep my hair for myself and just let it grow. Instead it should be spread around the world like sparkling poetry and become everybodies property.

After profound consideration I have cut it off. Not an easy operation. Another reason for cutting it off was to get rid off the identity that seem to be glued to my long hair.

mortenefter1pril13 001mortenefter1pril13 005mortenefter1pril13 011

mortenefter1pril13 014mortenefter1pril13 017mortenefter1pril13 027

To ritualize my decision I have chosen to document the cutting of my hair. As you can see it was not very easy. I thought it would have taken 3-4 strokes with my shaver – but no. Several years of hard work cannot be erased in a few seconds.

ranumfoer7

I don’t know what you think? – but I feel quite comfortable.

ranumefter7

Yes, I know – I will have to get rid of the glasses also. The hair itself is safe hidden. As I have already mentioned. The whole purpose is to detach myself from the property right to my hair. It gives me two possibilities.

1 – I can prolong the concept of property right by selling my hair. I will do that. Please place your bid before the end of this month.

mortenefter1pril13 035

2 – I would prefere to give my hair away. It would compare with my profound concept of perperty right -> sharing, hair share. But I can try to do that with a string attached. I will give it away, if you are an artist and promise to use my hair in your next artwork. If interested please submit proposals before the end of May 2013.

P1040159P1040161P1040162