Archive | April, 2016

Weekly Poetry – uge 17

29 Apr

17:

Så er det ved at være på høje tid
en måned går på hæld
og ikke en hvilken som helst måned
det er her det hele begyndermen der er også noget for det begynder
uden for min horisont.

Her er køligt
en frisk vind
solen der drilsk lokker dig uden for døren
jeg lukker den hurtigt igen
men nænner ikke at trække gardinet for.

Solen og varmen slås om min opmærksomhed
jeg venter på at varmen slår igennemsolen kan jeg altid opleve
den trænger igennem selv i vinterens kulde
derfor kan solen aldrig være udslagsgivende
jeg venter kun på temperaturstigninger
der kan overophede mit i forvejen iltre temperament.

Weekly Poetry – uge 16

22 Apr

16:

Det er ikke sommer
solen skinner
men det betyder ikke noget
måske er vi på vej mod noget nyt
alligevel er jeg ikke sikker på
at jg går på den rette vej
det er nok et spørgsmål om perspektiv
men jeg har aldrig forstået
når kulde bliver til varme
eller er det omvendt
du fortæller mig at du har siddet i solen hele morgenen
og at det var dejligt
vi bor nok ikke det samme sted
selvfølgelig kunne jeg være glad på dine vegne
men det er jeg altså ikke
der er jeg også meget snart på vej mod mine velfortjente 30 grader
hvis jeg skal sige det selv

Weekly Poetry – uge 15

15 Apr

15:

If you ever have had sex with an artist
you might have caught yourself thinking
does he really love me?
does she at all like me?
or am I just another commodity of inspiration.

Hvis du nogen sinde har kneppet med en kunstner
har du måske taget dig selv i at tænke
elsker han mig rigtigt?
kan hun overhovedet lide mig?
eller er jeg blot endnu et objekt for inspiration

It is very obvious
you can see it without doubt
all the paintings are of you
but when the exhibition opens
your problem arises
the audience will buy you
as any other hooker on the block.

Det er helt tydeligt
du kan se det uden at være i tvivl
alle kunstværkerne er dig
men når udstillingen åbner
får du et problem
publikum vil købe dig
som var du en simpel luder på gaden.

Even worse
imagine if nobody want to buy you
then one day
the artist will forget everything
paint you over
because you have become only a canvas
on top of you will be a new inspiration.

Men endnu værre
forestil dig at du ikke bliver købt
da vil kunstneren en dag have glemt alt
og beslutter sig at male henover dig
som var du et hvilken som helst andet lærred
over på dig vil der være ny inspiration.

 

 

Weekly Poetry – uge 14

8 Apr

14:

Når du ligger og sover
mærker du måske nogle penselstrøg
over ansigtet
det er maleren der arbejder
i ly af mørket.

When you are asleep
maybe you feel strokes of paint brush
on your forehead
it is the artist working
in the shadow of darkness.

Udstillingsplakat for Adholla Rogers udstilling i Underwood Ink den 8. april 2016

Udstillingsplakat for Adholla Rogers udstilling i Underwood Ink den 8. april 2016

 

Hvis du springer op af sengen
kaster dig frådende over staklen
og suger de sidste dråber af blod fra hans hals
kan du roligt lægge dig til at dø.

If you in a moment of pure insanity
throw yourself around his neck
and drain the last drops of life from his throat
then you can peacefully lay down and die.

Når du endelig vågner op
vil du ingenting se på væggen
ikke engang dit eget spejlbillede
kun kunstnerens lemlæstede krop
mellem det snavsede tøj på gulvet
du kan nu kun lægge dig ned
ved siden af mange andre forspildte liv.

When you finally wake up
you will see nothing on the wall
not even your own reflection in a mirror
only the tortured and dissolved body of the artist
between your dirty clothes on the floor
then you can only lay down
next to many other wasted lives.

Du kan også lade som om du sover
og overlade ham til sit arbejde
klistret ind i den fede olie
har du nok svært ved at trække vejret
men ind imellem mærker du en kildren under fødderne
det er en meget tidlig sketch
et forvarsel om din fremtidige eksistens
den morgen vil du vågne
og fortsat drømme om steder i evigheden
omgivet af farver som slet ikke er farver
men se, nu er du blevet en nyt menneske.

You can also pretend to be asleep
and leave him to do his job
pasted into sticky oil
you may have difficulties breathing
but in between you feel a slight tingling under your feet
it is an early sketch
a prediction of your future existence
this morning you will awake
and continue dreaming of places in eternity
surrounded by colours that are more than colour
but see, now you have become a new human being.

 

 

Weekly Poetry – uge 13

1 Apr

13:

An artist is an elusive creature
you will never know exactly where to look
but a piece of art is always here.

You might think that the artwork is original
but try to take a closer look
if you look very carefully
and go through endless layers of paint
it will be like a mirror.

In the artistic version of bathroom encounters
under the last traces of paint brush
behind curtains
a darkness reveals
the inner truth of an artist.

Painting by Adholla Rogers

Painting by Adholla Rogers

You will see into two open eyes
and they will be no different from your own eyes
in the mirror
of an unknown hotel room
and you remember
how an artist took your identity
and transformed it into art.

The artist is a criminal
a simple thief
who stole your inner secrets
when you meet him again
you will have no other choice
than buy what was once stolen from you